آجرنسوز نما پلاک AP396

آجر نسوز پلاک 380 شاموتی راندوم ضخامت مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد - شماره AP396

تعداد در یک متر مربع
29
با احتساب بند یک سانتیمتری در طرفین
ابعاد آجر
380 * 80 * 30 (+-2)
ضخامت x عرض x طول
ضخامت ها
30
ابعاد بر اساس میلیمتر می باشد
Share it
پرسش و پاسخ تکمیلی

نظرتان برای ما مهم است آن را با ما در میان بگذارید