پروژه نما آجری ساختمان بنیاد شهید تهران

پروژه نما آجری ساختمان بنیاد شهید تهران
کارفرما
ستاد بنیاد شهید شهرستان های استان تهران
طراح
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
آدرس
تهران، ستاد بنیاد شهید شهرستان های استان تهران