گواهینامه ها و افتخارات

رعایت حقوق مصرف کننده • محصول طلایی ایران در Iran Confair – 2010
• عنوان رهبر طلایی صنعت و تجارت ایران – 1391
• مقام برتر در همه دوران نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
• عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام – 1393
• تولید کننده برتر – صنعتگر نمونه – 1394 و 1395
• عنوان پدر صنعت تولید نوین آجر – 1396
• چهره ماندگار تولید ملی – 1396
• تولید کننده برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان – 1396
• ایزو 9001 -10002-18001-14001
• 8 گواهینامه از انجمن آجر آمریکا در شاخص های استاندارد تولید آجر

 

 

گواهینامه ها و افتخارات ISO