گالری ویدیو آجر نسوز نما آذرخش

آذرخش همواره در نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های مربوط به حوزه صنعت ساختمان و همچنین رویدادهای مختلف دیگر حضور به هم رسانیده است. گالری ویدیو آجر نسوز نما آذرخش بخشی از این فعالیت‌ها را به نمایش می‌گذارد.

شما را به تماشای آنها دعوت می‌کنیم.

گفتگوی مهندس محمد سیفی نایب رئیس آجر آذرخش با دبیر جشنواره تلاشگران کشور نمایش

گفتگوی مهندس محمد سیفی نایب رئیس آجر آذرخش با دبیر جشنواره تلاشگران کشور

گفتگوی مهندس محسن سیفی مدیر عامل آجر آذرخش با دکتر محمد حسن نجفی نمایش

گفتگوی مهندس محسن سیفی مدیر عامل آجر نسوز نما آذرخش با دکتر محمد حسن نجفی

نمایش

هشتمین جشنواره ملی تلاشگران کشور تجلیل از محمد علی سیفی کاشانی

مراسم روز جهانی کار و کارگر گروه بین المللی کارخانجات آذرخش نمایش

مراسم روز جهانی کار و کارگر گروه بین‌المللی کارخانجات آذرخش

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1398 نمایش

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 1398

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1397 نمایش

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 1397

گروه بین المللی کارخانجات آذرخش بزرگترین تولید کننده آجرنسوز نما در خاورمیانه نمایش

گروه بین‌المللی کارخانجات آذرخش بزرگترین تولیدکننده آجر نسوز نما در خاورمیانه

آجر نسوز نما آذرخش در دهـمین نمایشگاه بین المللی میدکس - معماری، دکوراسیون نمایش

آجر نسوز نما آذرخش در دهـمین نمایشگاه بین‌المللی میدکس – معماری، دکوراسیون

دیرین دیرین - نمای شهری حق شهروندی ماست نمایش

دیرین دیرین – نمای شهری حق شهروندی ماست، بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی شهرمون رو بسازیم

اولین گردهمایی نمایندگان فروش محصولات گروه بین المللی آجرنسوزنما آذرخش نمایش

اولین گردهمایی نمایندگان فروش محصولات گروه بین‌المللی آجرنسوز نما آذرخش

آذرخش آمیزه ای از اصالت , نوآوری و دوستی با محیط زیست نمایش

آذرخش آمیزه‌ای از اصالت, نوآوری و دوستی با محیط زیست

گروه بین المللی آذرخش بزرگترین تولید کننده آجرنسوز نما در خاورمیانه نمایش

معماری نما با محصولات آذرخش، بزرگترین تولیدکننده آجرنسوز نما در خاورمیانه