گالری ویدیو آجر نسوز نما آذرخش

آجر نسوز نما آذرخش همواره در نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های مربوط به حوزه صنعت ساختمان و همچنین رویدادهای مختلف دیگر حضور به هم رسانیده است. گالری ویدیو آجر آذرخش بخشی از این فعالیت‌ها را به نمایش می‌گذارد.

شما را به تماشای آنها دعوت می‌کنیم.

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1402 نمایش

گزارش ویدئویی آذرخش در بیست‌وسومین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1402

نمایش

گزارش ویدئویی آجر آذرخش در نمایشگاه میدکس 1401

گزارش ویدئویی آجر آذرخش در نمایشگاه صنعت ساختمان 1401 نمایش

گزارش ویدئویی آجر آذرخش در نمایشگاه صنعت ساختمان 1401

دریافت تندیس سپاس سطح تجلیل از جشنواره تلاشگران ارزش‌آفرین کیفیت کشور محمد سیفی کاشانی نمایش

کسب تندیس سپاس سطح تجلیل از جشنواره تلاشگران کیفیت کشور 1400

کسب عنوان نشان "تولیدکننده برتر" توسط آذرخش در جشنواره تولید ملی افتخار ملی 1400 نمایش

دریافت عنوان نشان تولیدکننده برتر توسط آذرخش در جشنواره تولید ملی 1400

گفتگوی مهندس محمد سیفی نایب رئیس آجر آذرخش با دبیر جشنواره تلاشگران کشور نمایش

گفتگوی مهندس محمد سیفی نایب رئیس آجر آذرخش با دبیر جشنواره تلاشگران کشور

گفتگوی مهندس محسن سیفی مدیر عامل آجر آذرخش با دکتر محمد حسن نجفی نمایش

گفتگوی مهندس محسن سیفی مدیر عامل آجر نسوز نما آذرخش با دکتر محمد حسن نجفی

نمایش

هشتمین جشنواره ملی تلاشگران کشور تجلیل از محمد علی سیفی کاشانی

مراسم روز جهانی کار و کارگر گروه بین المللی کارخانجات آذرخش نمایش

مراسم روز جهانی کار و کارگر گروه بین‌المللی کارخانجات آذرخش

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1398 نمایش

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 1398

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1397 نمایش

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 1397

گروه بین المللی کارخانجات آذرخش بزرگترین تولید کننده آجرنسوز نما در خاورمیانه نمایش

گروه بین‌المللی کارخانجات آذرخش بزرگترین تولیدکننده آجر نسوز نما در خاورمیانه