پروژه های انجام شده توسط شرکت بین المللی آذرخش

بازدید کننده گرامی دیدن این پروژه ها می تواند جهت طراحی و ساخت به شما ایده های مناسبی بدهد. شما را به بازدید از بخشی از پروژه های انجام شده دعوت می کنیم.

 

پروژه ویلاسازی نما آجری لواسان اطلاعات بیشتر

پروژه ویلاسازی نما آجری لواسان

پروژه اجرای آجرنسوزنما ساختمان جهاد دانشگاهی - کرمانشاه اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای آجرنسوزنما ساختمان جهاد دانشگاهی – کرمانشاه

پروژه اجرای نمای آجرنسوز مجتمع عمار یاسر - قم اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای نمای آجرنسوز مجتمع عمار یاسر – قم

پروژه اجرای نما آجرنسوز مجتمع زاینده رود - اصفهان اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای نما آجرنسوز مجتمع زاینده رود – اصفهان

پروژه اجرای نما آجرنسوز صحن حرم حضرت معصومه - قم اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای نما آجرنسوز صحن حرم حضرت معصومه – قم

پروژه نما آجری ساختمان شهرداری - سلیمانیه عراق اطلاعات بیشتر

پروژه نما آجری ساختمان شهرداری – سلیمانیه عراق

پروژه اجرای نما آجرنسوز هتل اطلس - شاهین شهر اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای نما آجرنسوز هتل اطلس – شاهین شهر

پروژه اجرا آجرنسوز نما ساختمان نظام مهندسی - قزوین اطلاعات بیشتر

پروژه اجرا آجرنسوز نما ساختمان نظام مهندسی – قزوین

پروژه اجرای نما ساختمان زاگرس - اصفهان اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای نما آجرنسوز ساختمان زاگرس – اصفهان

پروژه نما آجری ساختمان یست خانه - یزد اطلاعات بیشتر

پروژه نما آجری ساختمان یست خانه – یزد

پروژه اجرای آجر نما ساختمان مینی سیتی - سوهانک تهران اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای آجر نما ساختمان مینی سیتی – سوهانک تهران

پروژه اجرای نمای آجری ساختمان - شریعتی تهران اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای نمای آجری ساختمان – شریعتی تهران