مقالات

مقالات تخصصی مربوط به صنعت ساختمان در حوزه های آجر، معماری و ساخت و ساز را در این بخش دنبال کنید.

article-17-04-97-4

مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس- قسمت دوم

مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایـه در طراحی، نظارت و ...

مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس

مشخصات فنی ساختمان توسعه و تجهیز مدارس- قسمت اول

در کلیه مراحل اجرایی کار، نقشه و مشخصات فنی و اجرایی پروژه ها، بخشنامه ها و نشریات ...

آشنایی با معماری آجری در شهرهای هزاره جدید

آشنایی با معماری آجری در شهرهای هزاره جدید

یکی از مصالح ساختمانی که همیشه مورد استقبال بوده آجر است. آجر یا آجور یا آگور واژه‌ای‌ ...

آشنایی با تاریخچه آجر ساختمانی

آشنایی با تاریخچه آجر ساختمانی

آجر از قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن، بنا به عقیده برخی از باستان ‌شناسان به ...