پروژه اجرای آجرنسوز نما ساختمان جهاد دانشگاهی – کرمانشاه

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنسوزنما ساختمان جهاد دانشگاهی - کرمانشاه
کارفرما
جهاد دانشگاهی
طراح و مشاور
مهندس لاهورپور
آدرس
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی سه راه 22 بهمن
شروع پروژه
1376
اتمام پروژه
1388