پروژه اجرای آجرنسوز نما ساختمان مسکونی – اصفهان

پروژه اجرای آجرنسوز نما ساختمان مسکونی - اصفهان
کارفرما
رضا محمودی
طراح
مهندس ایمانلو
نماکار
رضا محمودی
آدرس
اصفهان، شاهین‌شهر خیابان فردوسی فرعی 13غربی پلاک 12