پروژه اجرای آجرنسوز نما ساختمان مسکونی – خیابان سی تیر

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنسوز نما ساختمان مسکونی - خیابان سی تیر
کارفرما
مهندس رستگار
طراح
مهندس سعید بابازاده
نماکار
بسمه الله حسنی
آدرس
تهران، خیابان سی تیر نبش کوچه سلیمی