پروژه اجرای آجر نسوز نما ساختمان مسکونی عظیمیه – کرج

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجر نسوز نما ساختمان مسکونی عظیمیه - کرج
کارفرما
حاج آقا فیض قاضی دیوان عالی کشور
آدرس
کرج، عظیمیه میدان گلستان نبش خیابان هفتم