پروژه اجرا آجرنسوز نما ساختمان نظام مهندسی – قزوین

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرا آجرنسوز نما ساختمان نظام مهندسی - قزوین
طراح و مشاور
دکتر علی محمدی و دکتر تعاونی
کارفرما
سازمان نظام مهندسی استان قزوین
آدرس
قزوین، بلوار شهید بهشتی روبروی هلال احمر
شروع پروژه
1385
اتمام پروژه
1389