پروژه آجرنما ساختمان مسکونی – شریعتی تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما آجری ساختمان گلنور - اصفهان
كارفرما و طراح
مرتضی ملک سعیدی
آدرس
دكتر شریعتی خیابان خواجه عبدالله انصاری تقاطع ابوذر غفاری پلاک ١٤٦