پروژه آجرنما ساختمان مسکونی عظیمیه – کرج

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما ساختمان مسکونی عظیمیه - کرج
کارفرما
مهندس قادر کریمی
نماکاران
برادران آجرلو
آدرس
کرج، عظیمیه میدان اسبی جنب دانشگاه کوچه یاس