پروژه آجرنما مجتمع اداری جی – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما مجتمع اداری جی - اصفهان
طراح
بهنام سفیدی
اجرا
فرهاد بهرامی پور
اتمام پروژه
1395
آدرس
اصفهان، خیابان جی
كد آجر
ap 42