پروژه آجرنما ساختمان مجتمع تجاری، اداری پدیده – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما ساختمان مجتمع تجاری، اداری پدیده - اصفهان
طراح
مهندس فرود ضرغام
اجرا
مهندس شادی و مهندس اللهی
اتمام پروژه
١٣٩١
آدرس
اصفهان، خیابان توحید
كد آجر
ap33