پروژه نما آجرنسوز و محوطه‌سازی ساختمان سعادت آباد

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما آجرنسوز و محوطه سازی ساختمان سعادت آباد
كارفرما
وحيد فرزادپور
نماكار
اجرلو
طراح
سرکار خانم آزاده فرزادپور
آدرس
تهران، سعادت آباد خيابان ١٥ پلاک ٦٣
شروع پروژه
خرداد 1393
اتمام پروژه
مرداد 1395