مجتمع مسکونی مهر شهر

صفحه اینستاگرام ما:
طراح
احمد شکیبایی
کارفرما
ناصر نادری
شروع پروژه
1392
اتمام پروژه
1395
آدرس
مهرشهر