پروژه اجرای آجر نما ساختمان مینی سیتی – سوهانک تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجر نما ساختمان مینی سیتی - سوهانک تهران
کار فرما
محمد شکیبایی
طراح
مهندس احمد شکیبایی
مجری
محمد تهرانی
آدرس
تهران، مینی ستی خیابان سوهانک نبش مهستان پنجم