پروژه اجرای آجرنسوزنما ساختمان ورزشی – شهید کشوری

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنسوزنما ساختمان ورزشی - شهید کشوری
كارفرما
شهرداری شهر قدس
طراح و مجری
شركت ساختمانی بتون ساحل
آدرس
تهران، شهر قدس