پروژه اجرای نمای ساختمان آجرنسوز – تهران جماران

پروژه اجرای نمای ساختمان آجرنسوز - تهران جماران
کارفرما
وحید اژدری
نماکار
عباس صابری
آدرس
تهران، جماران خیابان حسن کیا کوی گلها