پروژه اجرای نمای ساختمان آجرنسوز – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نمای ساختمان آجرنسوز - تهران
کارفرما
مهندس نظری
طراح و مجری
مهندس سعید بابازاده
آدرس
تهران، شادمان حسینی بن بست یکم