پروژه اجرای نما آجرنسوز ساختمان – لواسان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما آجرنسوز ساختمان - لواسان
طراح
سعید آرزه گر
نماکار
علی محمدی
آدرس
لواسان، صحرای نارون خیابان طاهری
شروع پروژه
خرداد 1393
اتمام پروژه
اردیبهشت 1394