پروژه اجرای نما آجری ساختمان مسجد امیرالمومنین – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما آجری ساختمان مسجد امیرالمومنین - تهران
کارفرما
هیات امناء مسجد امیر المومنین (ع)
طراح
مهندس جلال عبدااله پور
پیمانکار
مهدی نادری
آدرس
تهران، خیابان نیاوران دزاشیب خیابان نجابت جو مسجد امیر المومنین ( ع)
شروع پروژه
اردیبهشت 1395
اتمام پروژه
اسفند 1395