پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز – تهرانپارس

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز - تهرانپارس
کارفرما
طاهرخانی
طراح
خانم مهندس باشی
آدرس
تهران، تهرانپارس خیابان رشید نبش 180 غربی پلاک 105