پروژه اجرا آجرنسوزنما مجتمع مسکونی ستاری – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرا آجرنسوزنما مجتمع مسکونی ستاری - تهران
كارفرما
مهندس صانعی
نماکار
آرمویی
طراح
مهندس بهرامی
آدرس
تهران، ستاری شمال بالاتر از نیایش اولین خروجی سمت راست (دسترسی محلی) اولین كوچه سمت راست(كوچه اخوان نیا)