پروژه اجرا آجرنسوز نما ساختمان – فاطمی تهران

پروژه اجرا آجرنسوز نما ساختمان - فاطمی تهران
کارفرما
دکترخلیلی
طراح
مهندس رضا محرمی
مجری
مهندس محمود خسروی
آدرس
تهران، چهارراه فاطمی خیابان کارگر کوچه احدی پلاک 18