پروژه اجرای آجرنما ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنما ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
کارفرما
دانشگاه علامه طباطبایی
طراح
شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم (خانم مهندس کیخاه)
پیمانکار
شرکت ساختمانی ساتراپ
آدرس
تهران، اتوبان همت به سمت غرب خروجی میدان المپیک دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی