پروژه اجرا آجر نما ساختمان شرکت بهتاش سپاهان – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرا آجر نما ساختمان شرکت بهتاش سپاهان - اصفهان
كارفرما
شركت حمل و نقل ريلی بهتاش سپاهان
طراح
مهندس امید شفیعی
اجرا
مهندس رضا كریم زاده
اتمام پروژه
١٣٩٤
آدرس
اصفهان، خیابان دانشگاه
كد آجر
ap40 - ap112