پروژه اجرای آجرنما ساختمان مسکونی شهرک قدس – قم

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنما ساختمان مسکونی شهرک قدس - قم
کارفرما و طراح
حسین گلکار
مجری
عباسی
آدرس
قم، شهرک قدس کوچه ۸۸ جنب مسجد