پروژه اجرای محوطه‌سازی کف با آجرنسوز – شهرداری منطقه 9 تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای محوطه سازی کف با آجرنسوز - شهرداری منطقه 9 تهران
کارفرما
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران
طراح
اویس کاظمی
نماکار
حسن محمدی
آدرس
تهران، منطقه ۹ شهرداری تهران