پروژه نما آجری ساختمان مسکونی – مینی سیتی

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما آجری ساختمان مسکونی - مینی سیتی
کارفرما
محمدرضا شکیبایی
طراح
مهندس احمد شکیبایی
مجری
مهندس احمد خونی
آدرس
تهران، مینی سیتی شهرک لاله کوچه کلها