پروژه اجرا آجر نما ساختمان مسکونی – سهروردی تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرا آجر نما ساختمان مسکونی - سهروردی تهران
طراح
سرکار خانم هاله نبوی نوری
کارفرما
مهدی مهرگان
شروع پروژه
بهار 1395
پایان پروژه
تابستان 1396
آدرس
تهران، سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان شهید عربعلی