پروژه اجرای نما آجرنسوز صحن حرم حضرت معصومه – قم

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما آجرنسوز صحن حرم حضرت معصومه - قم
کارفرما
وزارت مسکن و شهرسازی
طراح
شرکت مهندسان مشاور پیرراز
اجرا
مهندس امامیان
آدرس
قم، حرم حضرت معصومه (س)
شروع پروژه
1382
اتمام پروژه
1384