پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز صادقیه – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز صادقیه - تهرانپروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز صادقیه - تهران
کارفرما
علی محمدی
طراحی
علی محمدی
نماکار
صفایی
آدرس
تهران، صادقیه كاشانی نجف زاده فروتن گلستان يكم پلاک ٣٦
شروع پروژه
1394
اتمام پروژه
1395