پروژه نما آجری ساختمان مسکونی – نازی آباد تهران

پروژه نما آجری ساختمان مسکونی نازی آباد
کارفرما
رضا ظهوری
طراح
مهدی اکبری
مجری
ظهوری
آدرس
تهران، نازی آباد خیابان شهید عراقی (وطن) لادن و نازی آباد خیابان شهید اكبر مشهدی (پارس) نبش قدیری