پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز – باغچه ناژوان اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز - باغچه ناژوان اصفهان
كارفرما
مرتضی سعادتمند
طراح
مهندسان احسان حسینی و الهام گرامی زاده
اجرا
مهندس سعادتمند
اتمام پروژه
١٣٩٢
آدرس
اصفهان، ناژوان
كد آجر
ap42