پروژه اجرای نما ساختمان آجری درمانگاه – ایلام

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما ساختمان آجری درمانگاه - ایلام
كارفرما
دكتر كاظم اقبالی
طراح
شهرام سلیمی
آدرس
ايلام، چهار راه كميته بلوار جنوبی امام