پروژه نما ویلا اجرای آجرنسوز هشتگرد – کرج

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما ویلا اجرای آجرنسوز هشتگرد - کرج
كارفرما
مهندس اصغر رستمی
طراح
مهندس همدانی
نماکار
سعید بابا
آدرس
کرج، هشتگرد سعيد آباد
شروع پروژه
مهر 1395
پایان پروژه
تیر 1396