پروژه اجرای نمای آجرنسوز ساختمان کاشانه – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نمای آجرنسوز ساختمان کاشانه - اصفهان
کارفرما
حسین عباس عبدلی
مشاور
مهندسان مشاور فرم
طراح
سپیده شکرچی زاده – علیرضا اقدامی
آدرس
اصفهان، خیابان مشتاق دوم بلوار لاله غربی
شروع پروژه
1393
اتمام پروژه
1395
كد آجر
ap 31