پروژه اجرا نمای آجری ساختمان مسکونی – شرق تهران

پروژه اجرا نمای آجری ساختمان مسکونی - شرق تهران
کارفرما
مهندس رضا افروز
طراح
گروه معماری کهن خشت
آدرس
تهران، اتوبان رسالت خیابان منصوری کوچه فراهانی