پروژه اجرای نما آجرنسوز مجتمع زاینده رود – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نما آجرنسوز مجتمع زاینده رود - اصفهان
کارفرما
مهندس کیوان و مهندس صالحی
طراح و مشاور
مهندس محمدحسین نقیه
آدرس
اصفهان، ابتدای شیخ صدوق شمالی
شروع پروژه
1386
اتمام پروژه
1387