پروژه نما آجری ساختمان شهرداری – سلیمانیه عراق

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما آجری ساختمان شهرداری - سلیمانیه عراق
طراح و مشاور
دفتر فنی شرکت چهل چشمه
کارفرما
شهرداری سلیمانیه
آدرس
عراق، سلیمانیه خیابان سالم روبروی حسینیه
شروع پروژه
2008
اتمام پروژه
2010