پروژه نما آجری ساختمان خیابان فاطمی

پروژه نما آجری ساختمان خیابان فاطمی
کارفرما
مهندس رضا
طراح
گروه معماری کهن خشت افروز
آدرس
تهران، خیابان فاطمی سوم نبش کوچه کیوان