پروژه مجتمع ساختمانی اصفهان

پروژه مجتمع ساختمانی اصفهان
کارفرما
شرکت گلنور
طراح
مهندس عرب
مجری
شركت سازه گستر هماگران
آدرس
اصفهان، خیابان مشتاق ابتدای حمزه اصفهانی نبش مادی نیاصرم