پروژه ساختمان الهیه

پروژه ساختمان الهیه
مالک
نواب فروزنده
طراح
صادق عبداللهی
نماكار
محمود تركی هرچگانی
آدرس
شهرکرد، خیابان حافظ شمالی