پروژه اجرای آجرنسوز ساختمان مسکونی آزادی – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای آجرنسوز ساختمان مسکونی آزادی - تهران
کارفرما
مهندس رضا افروز
طراح
گروه معماری کهن خشت
آدرس
تهران، خیابان آزادی خیابان بهبودی کوچه دشت پلاک 15