پروژه آجرنما خانه مثلثی – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما خانه مثلثی - اصفهان
کارفرما
علیرضا کلاهدوزان
مشاور
مهندسان مشاور فرم
طراح
سپیده شکرچی زاده – علیرضا اقدامی
سال ساخت
1392-1394
كد آجر
ap31
آدرس
اصفهان، خیابان جی شهرک فاضل خیابان بهار