پروژه نمای ساختمان آزادی – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نمای ساختمان آزادی - تهران
کارفرما
آقای مهندس رضا افروز
طراح
گروه معماری کهن خشت
آدرس
تهران، اتوبان رسالت خیابان منصوری کوچه فراهانی