پروژه آجرنما ساختمان مسکونی سمنان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما ساختمان مسکونی سمنان
کارفرما
حسین گلیان
طراح
مهندس ایرج محمدی
نماکار
استاد محمد عالیشاه
آدرس
سمنان، شهمیرزاد
شروع پروژه
1392
اتمام پروژه
1394