پروژه آجرنما مجتمع مسکونی وزرا – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما مجتمع مسکونی وزرا - تهران
کارفرما و طراح
داریوش منصوری
آدرس
تهران، خیابان وزرا خیابان هفتم پلاک ٢٨ و ٣٠